Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Podsumowanie działań związanych z usuwaniem skutków wichury, która przeszła nad południową częścią województwa śląskiego.

2017.12.13

W dniach od 10 do 13 grudnia 2017r. strażacy w województwie śląskim prowadzili ponad 1600 interwencji, związanych z usuwaniem skutków wichury, która przeszła nad południową częścią województwa. W akcjach uczestniczyło prawie 1200 zastępów z jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych (ok. 6000 strażaków PSP i OSP).
Najwięcej interwencji zanotowano na terenie powiatów: bielskiego oraz m.Bielska Białej (ponad 1000), cieszyńskiego (ponad 300) i żywieckiego (prawie 200).

W zdarzeniach rannych zostało 6 osób.
W miejscowości Bujaków (pow. bielski) drzewo przewróciło się na przjeżdzający samochód - 5 osób odnisoło obrażenia.

W wyniku silnych wiatrów zerwane zostały 3 dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (pow. bielski i raciborski), a ponad 200 było uszkodzonych.

Główne działania prowadzone przez straż pożarną to: usuwanie powalonych drzew, zabezpieczanie uszkodzonych elewacji i dachów na budynkach.