Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Tragiczny weekend. W Rudzie Śląskiej 12 osób w tym 4 dzieci podtruło się tlenkiem węgla

2017.12.18
Tragiczny weekend. W Rudzie Śląskiej 12 osób w tym 4 dzieci podtruło się tlenkiem węgla

W ostatnią niedzielę (17 grudnia br.) w Rudzie Śląskiej tlenkiem węgla podtruło się 12 osób, w tym 4 dzieci.
W mieszkaniu przy ul.J.Brzechwy do zatrucia doszło w łazience, gdzie użytkowany był przepływowych podgrzewacz wody. W trakcie kąpieli zasłabł 16 letni chłopiec. W mieszkaniu w tym czasie przebywała 5 osobowa rodzina. 3 osoby w tym 2 dzieci zabrano do szpitala.

ul. Okrężna, na skutek uwalniania się tlenku węgla w mieszkaniu przytomność stracił mężczyzna. W związku z wysokim stężeniem tlenku węgla w budynku, podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich lokatorów -11 osób i wygaszeniu znajdujących się w budynku pieców węglowych. 5 osób zostało zabranych do szpitala na badania.

ul. Żeromskiego, w jednym z mieszkań, w którym użytkowano przepływowy podgrzewacz wody i piec węglowy 4 osoby w tym 2 dzieci z objawami zatrucia czadem zabrano do szpitala.

Od początku tzw. sezonu grzewczego tj. od 1 października do 17 grudnia 2017r. Państwowa Straż Pożarna w woj. śląskim odnotowała 617 zdarzeń, w tym 244 pożary w budynkach mieszkalnych, związane z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. W 115 przypadkach zadziałał w mieszkaniach czujnik tlenku węgla. Rannych zostało 246 osób, w tym 89 dzieci. Śmierć poniosły 3 osoby.
Niestety główne przyczyny zatruć to lekceważenie lub nieznajomość przepisów i zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych.
Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne.Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powietrza.
Jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).
Blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić ,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • nie zasłaniać,przykrywać urządzeń grzewczych.
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów,oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
 • pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla .

Więcej informacji o tlenku węgla,statystyka interewncji straży pożarnej