Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Tragiczny pożar w Katowicach, śmierć poniosły trzy osoby. Od początku roku w pożarach budynków mieszkalnych zginęło 26 osób

2018.03.10
Tragiczny pożar w Katowicach, śmierć poniosły trzy osoby. Od początku roku w pożarach budynków mieszkalnych zginęło 26 osób

Od początku roku straż pożarna w województwie śląskim odnotowała ponad 1200 pożarów w budynkach mieszkalnych, w których śmierć poniosło 26 osób, a 185 zostało poszkodowanych. W ostatnią sobotę, doszło do tragicznego w skutkach pożaru mieszkania przy ul. Lwowskiej w Katowicach, w którym zginęły trzy osoby (dwie osoby dorosłe i dziecko). Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Pożary budynków mieszkalnych stanowią niewielki odsetek wszystkich pożarów. Niestety, to właśnie w tych zdarzeniach jest najwięcej ofiar wśród ludzi. Przyczyny pożarów od lat są te same. Dominują podpalenia, nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, wady i zła obsługa urządzeń grzewczych oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 • zachowujemy bezpieczną odległość przenośnych urządzeń grzewczych od mebli, firan i innych przedmiotów palnych,
 • nie przykrywamy żadnymi przedmiotami urządzeń grzewczych,
 • nie używamy urządzeń uszkodzonych,
 • nie wykonujemy prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,
 • nie pozostawiamy urządzeń bez dozoru – przed opuszczeniem mieszkania wyłączmy urządzenia z prądu,
 • nie przeciążamy instalacji nadmierną ilością podłączonych urządzeń elektrycznych, które powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych (np. jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka, pralki i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej instalacji),
 • używamy urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia,
 • regularnie przeprowadzamy kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności i drożności przewodów kominowych - niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
 • zlecamy przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania,
 • nie zatykamy przewodów kominowych, wentylacyjnych /kratek/. W urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),
 • nie ogrzewamy pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,
 • nie palmy papierosów w łóżku - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,
 • nie pozostawiamy włączonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób. Przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu i jego wybuchu,
 • wyposażmy mieszkanie, dom w podręczny sprzęt gaśniczy. Przestrzegaj terminów badania sprawności i ich legalizacji.

Pamiętajmy. Gdy na dłużej opuszczamy mieszkanie:

 • sprawdźmy czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,
 • przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłączmy zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręćmy zawory wody i gazu,
 • u sąsiadów pozostawmy informację, gdzie będziemy przebywać.

Zainstaluj w mieszkaniu czujki dymu/czadu, które zwiększają szansę przeżycia.

Zasady ewakuacji
Podczas ewakuacji (opuszczania zagrożonych miejsc) należy się kierować następującymi zasadami:

 • zachować spokój (nie dopuszczać do powstania paniki),
 • poruszać się po drogach ewakuacyjnych (korytarzach, klatkach schodowych) zgodnie z kierunkiem ewakuacji – oznakowaniem,
 • korzystać podczas ewakuacji tylko z korytarzy i klatek schodowych. Nie należy korzystać z wind (w przypadku uszkodzenia podczas pożaru zasilania windy, możemy w niej utknąć),
 • zamykać drzwi oddzielające klatkę schodową od reszty budynku (poprzez otwarte drzwi i klatkę schodową dym będzie rozprzestrzeniał się na cały budynek),
 • bezwzględnie dostosować się do poleceń służb ratowniczych, ochrony lub personelu budynku oraz komunikatów głosowych emitowanych przez dźwiękowy system ostrzegawczy (w supermarkecie, kinie itd.),
 • w przypadku, gdy ogień lub dym odcięły drogę ucieczki (zadymiona klatka schodowa, korytarz) pozostać na danej kondygnacji, w danym pomieszczeniu, pozamykać drzwi oddzielające przestrzeń zadymioną od kondygnacji, pomieszczenia, w którym przebywamy (uszczelnić je), poinformować straż pożarną lub ludzi o miejscu, w którym przebywamy i czekać na pomoc ratowników,
 • w przypadku, gdy dym zacznie obejmować korytarz, w którym się znajdujemy, należy się poruszać w pozycji ugiętej (nisko nad podłogą, ponieważ tam będzie najczystsze powietrze i najniższa temperatura),
 • w przypadku, gdy dym i płomienie znajdują się w miejscu gdzie przebywamy, możemy jako ochronę przed nim podczas ucieczki użyć zwilżonego wodą koca, płaszcza itp.,
 • korzystać przy ewakuacji z piktogramów naklejonych na ścianach lub podwieszonych pod sufitami, wskazujących kierunek do wyjścia na zewnątrz budynku.

Jeżeli pożar jest w początkowej fazie/niewielki/, można podjąć próbę gaszenia przy użyciu dostępnych środków. W przypadku, gdy nie udaje się ugasić pożaru natychmiast należy przerwać gaszenie i ewakuować się w bezpieczne miejsce!

Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia, a w ciągu kilkunastu  minut cały dom może stanąć w płomieniach. W pomieszczeniach, w których powstał pożar temperatura wzrasta do ok.800 °C. Podczas każdego pożaru mieszkania powstaje duże zadymienie oraz szereg substancji niebezpiecznych, wydzielających się z podczas spalania palnych elementów wyposażenia mieszkania. Ilość wydzielonych  substancji   powoduje  po  kilku  oddechach  człowieka jego  zatrucie, niedotlenienie i w dalszej konsekwencji zgon. Należy zaznaczyć, że w 90% zgon człowieka nie powoduje ogień i wysoka temperatura lecz właśnie wdychanie produktów spalania.

Najbardziej groźnym dla człowieka czynnikiem pożaru jest dym. Ma on wysoką temperaturę, szybko przenosi się na znaczne odległości od pożaru i powoduje:

 • zmniejszenie i/lub utratę widoczności co przyczynia i do utraty orientacji i trudności znalezienia drogi ucieczki z przestrzeni objętej pożarem,
 • podrażnienie oczu i dróg oddechowych,
 • poparzenie,
 • zatrucie toksycznymi produktami spalania (tlenkiem węgla, tlenkami azotu, siarki itp.).