Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

19 osób, w tym 10 dzieci podtruło się tlenkiem węgla.

2019.01.30

Tylko w ciągu ostatnich dwóch, dni strażacy w województwie śląskim odnotowali czarną serię zatruć tlenkiem węgla. W 19 zdarzeniach związanych z uwalnianiem się tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, podtruło się 19 osób w tym 10 dzieci.

29 stycznia 2019r. w Świętochłowicach, w jednym z mieszkań, matka wraz z pięcioletnim synem poczuła się źle po kąpieli, na złe samopoczucie uskarżała się również córka. Do szpitala, na badania zabrano wszystkie osoby ( 2 dorosłe i 2 dzieci), które w tym czasie przebywały w mieszkaniu. 

30 stycznia 2019r. w Katowicach, czterosobowa rodzina w tym dwójka dzieci, podtruła się tlenkiem węgla. Strażacy dokonali pomiarów w mieszkaniu, w którym doszło do zatrucia oraz w całym pionie budynku i w lokalach sąsiednich. Cztery osoby zostały zabrane do szpitala.

30 stycznia 2019r. w Zawierciu w mieszkaniu w budynku wielorodzinym tlenkiem węgla podtruła się czwórka dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Dzieci uskarżały się na zawroty głowy. Wszystkie zostały zabrane do szpitala na badania.

Od początku tzw. sezonu grzewczego tj. od 1 października 2018r. do 29 stycznia 2019r. Państwowa Straż Pożarna w woj. śląskim odnotowała 1.408 zdarzeń, w tym 636 pożarów w budynkach mieszkalnych, związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. W 291 przypadkach zadziałał w mieszkaniach czujnik tlenku węgla. Poszkodowanych zostało 416 osób, w tym 122 dzieci. 6 ofiar śmiertelnych od początku sezonu grzewczego.
Niestety główne przyczyny zatruć to lekceważenie lub nieznajomość przepisów i zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych.
Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne.Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powietrza.
Jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).
Blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić ,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • nie zasłaniać,przykrywać urządzeń grzewczych.
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów,oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
 • pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla .