Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Zagrożenia w sezonie grzewczym

2019.10.22

W nocy, 21 października br. w Rychwałdku w powiecie żywieckim, w jednym z domów jednorodzinnych doszło do pożaru sadzy w kominie. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce ugasili palące się sadze i ewakuowali z niebezpiecznej strefy wszystkie osoby przebywajace w budynku. Na skutek pożaru i wydobywającego się dymu z uszkodzonego przewodu kominowego do szpitala na obserwację trafiło 7 osób w tym 2 dzieci.

 

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym niewielką jego powierzchnię, może być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza ponad 1000 stopni Celsjusza! Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla.

Przypominamy! Instalację dymową, spalinową i wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to główna zasada bezpieczeństwa, która zapobiega pożarom i zatruciom tlenkiem węgla, a także jest jednym z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

Od początku tzw. sezonu grzewczego tj. od 1 października 2019r. do 21 października 2019r. Państwowa Straż Pożarna w woj. śląskim odnotowała 90 zdarzeń, w tym 39 pożarów w budynkach mieszkalnych, związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. Rannych zostało 38 osób, w tym 20 dzieci.