Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Strażacy wspierają działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

2020.05. 3

Państwowa Straż Pożarna prowadzi na terenie kraju działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2. Wszystkie te działania mają jedynie charakter wspomagający działania innych służb i instytucji.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego na polecenie wojewody śląskiego udostępnili namioty, które pełnią funkcje przyszpitalnych polowych izb przyjęć. Obecnie jest to 87 namiotów (69 polowych izb). Zadania strażaków związane z tworzeniem i prowadzeniem polowych izb przyjęć, polegają na rozstawieniu namiotów pneumatycznych, wyposażeniu ich zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obsługi infrastruktury technicznej, tj. ogrzewania oraz oświetlenia. Strażacy nie wykonują żadnych zadań w strefie zagrożenia koronawirusem. 

Kolejną sferą w której strażacy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego wspierają działania innych służb, jest uruchomienie na głównych przejściach granicznych (w Cieszynie, Zebrzydowicach, Chałupkach, Gołkowicach i Gorzyczkach) 7 punktów kontroli sanitarnej, obecni na nich strażacy wykonują pomiary temperatury osób podróżujących, przede wszystkim autokarami i busami. W  ciągu ostatniej doby strażacy skontrolowali na przejściach granicznych 1.885 osób. Działania te prowadzone są pod nadzorem i w uzgodnieniu ze Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Sanitarną.

Do działań włączyli się także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy pomagaja, w razie potrzeby, osobom starszym lub objetym kwarantanną w dostarczaniu produktów pierwszej potrzeby takich jak żywność czy lekarstwa. 

Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Minimalne wyposażenie ochronne strażaka pełniącego służbę w punkcie sanitarnym składa się z: kombinezonu ochronnego kategorii III (typ 3B lub 4B), gogli lub okularów ochronnych, maseczek filtrujących typu FFP2 lub FFP3, rękawic nitrylowych, lub w przypadkach szczególnych maski pełnotwarzowej z filtropochłaniaczem.

Wszystkie te działania nie mają wpływu na gotowość operacyjną jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie interwencje wynikające z realizacji ustawowych działań obsługiwane są jak dotychczas.

opracowanie: mł. bryg. Aneta Gołębiowska rzecznik prasowy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
zdjęcia: KW PSP w Katowicach, KM/P PSP województwa śląskiego, OSP woj. śląskiego.

KP PSP w Cieszynie