Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Działania prowadzone w związku z intensywnymi opadami deszczu

2020.07. 3

W ciągu ostatnich kilku dni nad województwem śląskim przeszły intensywne opady deszczu i burze. Strażacy nadal pracują nad usuwaniem ich skutków.

Od 2 lipca od godzin wieczornych do 3 lipca br. do godz. 6.00 straż pożarna otrzymała ok. 400 zgloszeń (najwięcej: 112 - powiat będziński, 43 - powiat cieszyński), 38 - powiat wodzisławski, 35 - m. Tychy i powiat bieruńsko - lędziński). Strażacy prowadzą dzialania polegające przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, podtopionych posesji i dróg oraz usuwaniu powalonych drzew i zabezpieczaniu uszkodzonych dachów na budynkach.

Od 29 do 30 czerwca br. (do godz. 06.00.) straż pożarna interweniowała 213 razy. W akcjach brało udział ponad 300 zastępów PSP i OSP. 
Najwięcej interwencji odnotowano na terenie powiatów: tarnogórskiego, częstochowskiego i gliwickiego.

Od 26 do 29 czerwca br. (do godz. 07.00.) straż pożarna interweniowała ponad 1.330 razy. W akcjach brało udział ponad 1.700 zastępów PSP i OSP. 
Najwięcej interwencji odnotowano na terenie powiatów: częstochowskiego, gliwickiego, wodzisławskiego i tarnogórskiego.

 W dniach od 18 do 23 czerwca br. (do godz. 6.00.) straż pożarna interweniowała 1.248 razy,  w tym 273 przy zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. W akcjach brało udział ponad 1.500 zastępów PSP i OSP. (ponad 6.000 strażaków). 

Strażacy prowadzą działania polegające przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, podtopionych posesji i dróg oraz usuwaniu powalonych drzew i zabezpieczaniu uszkodzonych dachów na budynkach.

Dotychczas odnotowano 13 zdarzeń w obiektach służby zdrowia w tym w 7 szpitalach (zalane piwnice, szyby wind, izby przyjęć) oraz 14 zdarzeń w obiektach szkół i przedszkoli (zalane piwnice i place).

Zdarzenia szczególne:

18.06.2020r. Kornice (pow. raciborski) – uszkodzenie dachu w hali produkcyjnej. Przed przybyciem zastępów straży pożarnej ewakuowało się 134 pracowników. Strażacy ustawili 7 rękawów powodziowych w celu ograniczenia rozlewania się wody wewnątrz hali.

18.06.2020r. Bytom ul. Księdza Jana Frenzla – działania polegały na pompowanie wody z zalanej jezdni i terenu wokół niej.

19.06.2020r. Piekary Śląskie ul. Podmiejska - strażacy umocniali wały, poprzez układanie worków z pisakiem na rzece Szarlejce w rejonie szybu "Bolko". Na odcinku około 6m rzeka przerwała prowizoryczny wał ochronny i rozlała się na terenie o powierzchni 500 m2, zagrażając zalaniem szybu Bolko.         

20.06.2020r. Rybnik ul. Skalna - wypompowywanie wody z zalewiska oraz z piwnicy posesji.

21.06.2020r. Ochaby Wielkie ul. Kościelnik - strażacy ułożyli worki z piaskiem na brzegu potoku Młynówka w celu ograniczenia napływu wody na długości ok.100 m2. Zalana była droga i istniało zagrożenie zalaniem pobliskich posesji.

 

22.06.2020r. (od. godz.06:00) do 23.06.2020r. (do godz.06:00) na terenie woj. śląskiego straż pożarna interweniowała 134 razy, w tym 49 przy zdarzeniach zwiazanych z silnymi wiatrami. 

Najwięcej interwencji prowadzono na terenie:
pow. częstochowskiego i m.Częstochowa -28
pow. myszkowskiego - 13
pow. gliwickiego - 11
W 13 stacjach odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczych, 1 stacji stanu alarmowego na Odrze.

21.06.2020r. (od godz. 00:00) do 22.06.2020r. (do godz. 6:00) straż pożarna na terenie woj. śląskiego interweniowała 227 razy, w tym 60 przy zdarzeniach zwiazanych z silnymi wiatrami.

Najwięcej interwencji prowadzono na terenie:
pow. częstochowskiego im. Czestochowa - 61
pow. myszkowski - 20
pow. cieszyński - 21

20.06.2020r. (od godz. 00:00) do 21.06.2020r. (do godz. 6:00) straż pożarna na terenie województwa śląskiego interweniowała 183 razy, w tym przy 53 zdarzeniach związanych z silnymi wiatrami.
Najwięcej interwencji prowadzono na terenie:
pow. lublinieckiego - 23
pow. tarnogórskiego - 26
pow. gliwickiego - 22