Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ostrzeżenie meteorologiczne - podjęte działania

2020.08.30

Dnia 30 sierpnia 2020 r. o godzinie 16:00 odbyło się pierwsze spotkanie sztabu KW PSP Katowice w związku z ostrzeżeniem meteorologicznym (burze z gradem/stopień 3). Śląski Komendant Wojewódzki przedstawił zadania, odpytał obecnych z przeprowadzonych przygotowań oraz sprawdzenia sprzętu. W trakcie trwania służby postawiono w stan gotowości pluton logistyczny „KATOWICE”.

O godzinie 17:00 odbyło się drugie spotkanie sztabu KW PSP Katowice. W spotkaniu wziął udział Wojewoda Śląski, który przedstawił możliwe działania do podjęcia i wykonane dotychczas działania prewencyjne.

Śląski Komendant Wojewódzki zrelacjonował podjęte dotychczas działania przez Państwową Straż Pożarną polegające na podniesieniu stanów osobowych, powołaniu sztabu KW PSP Katowice, ponownym sprawdzeniu sprawności sprzętu. Nawiązano kontakt z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej oraz strukturami zarządzania kryzysowego.

O godzinie 18:00 odbyło się trzecie spotkanie Wojewody Śląskiego oraz sztabu KW PSP Katowice w związku z ostrzeżeniem meteorologicznym. Omówio obecną sytuację związaną z zagrożeniem atmosferycznym i jej możliwy rozwój.

Na obecną chwilę nie odnotowano nadmiarowości zdarzeń związanych z przedmiotowym zagrożeniem.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 17:00 do 24:00 dnia 30 sierpnia 2020 r.  Prawdopodobieństwo 80%, może nastąpić zmiana ostrzeżenia w zakresie czasu trwania i przewidywanego stopnia zjawiska.