Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Częstochowa. Ofiara śmiertelna pożaru mieszaknia.

2016.04.19
Częstochowa. Ofiara śmiertelna pożaru mieszaknia.

godz.00.32. Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.
Zastępy straży pożarnej zostały zadysponowane do zadymienia w mieszkaniu na parterze w budynku wielorodzinnym. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że pali się w pokoju mieszkania na parterze. Z okna wydobywał się dym na zewnątrz budynku. W trakcie prowadzenia działań gaśniczych w mieszkaniu ratownicy znaleźli na podłodze mężczyznę. Obecny na miejscu lekarz, po przebadaniu stwierdził jego zgon.

Działania zastępów straży pożarnej polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu bezpieczników elektrycznych mieszkaniu, podaniu jednego prądu wody do palącego się pomieszczenia, oddymieniu mieszkania i przewietrzeniu klatki schodowej. Pogotowie energetyczne wyłączyło dopływ prądu do mieszkania, a pogotowie gazowe odcięło dopływ gazu. Powierzchnia pożaru -20m2. Przyczynę pożaru ustala Policja.

W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów PSP, zespoły ratownictwa medycznego, policja, pogotowie energetyczne i gazowe. Działania zakończono o godz.03.35.