Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Katowice, ul. Żeliwna. Pożar hali magazynowej z zabawkami.

2016.05.13
Katowice, ul.Żeliwna. Pożar hali magazynowej.

W chwili dojazdu na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej, pożarem objęta była część hali magazynowej i poszycie dachu. Wszyscy pracownicy ewakuowali się przed przybyciem ratowników.
W pierwszej fazie działań ratowniczych, podano dwa prądy wody na dach i ścianę, na której znajdowała się skrzynka gazowa wraz z zewnętrzną siecią gazową, w miejscu gdzie płomienie wydostawały się na ścianę budynku. Po dojeździe na miejsce kolejnych zastępów straży pożarnej i podzieleniu miejsca akcji na odcinki bojowe, podano trzy prądy gaśnicze na dach z drabin i osiem do hali. Ze względu na konstrukcję hali i magazynowane w niej materiały, pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał.  W wyniku działania ognia i wysokiej temperatury środkowy segment dachu uległ zawaleniu. Ratownicy w aparatach ochrony dróg oddechowych, mogli  prowadzić działania gaśnicze w środku hali, dopiero po zlokalizowaniu pożaru. W wyniku prowadzonych działań strażakom udało się uratować trzy sąsiednie hale i remontowaną halę przyległą. Powierzchnia pożaru – 5000m2. Prawdopodobną przyczyną pożaru było nieprawidłowe prowadzenie prac remontowych w przylegającej hali.

W akcji ratowniczej brało udział 37 zastępów straży pożarnej m.in. z Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Mysłowic, Sosnowca, Gliwic / w tym 5 OSP/,pogotowie gazowe, policja, straż miejska. Na miejscu pozostało 8 zastępów straży pożarnej, których działania polegały na dozorowaniu, dogaszaniu poprzez przelewanie trudno dostępnych powierzchni pogorzeliska /zalegające metalowe elementy konstrukcji hali/.
Działania zakończono 15.05.2016r. o godz.18.25.