Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

godz.15.37. Dąbrowa Górnicza, ul. Zachodnia. Pożar wiaty magazynowej firmy produkującej plastikowe doniczki.

2016.08.31
godz.15.37. Dąbrowa Górnicza, ul. Zachodnia. Pożar wiaty magazynowej firmy produkującej plastikowe doniczki.

Stanowisko Kierowania przyjęło zgłoszenie o pożarze wiaty magazynowej Firmy, w której produkowane były plastikowe doniczki. W chwili przyjazdu pierwszych zastępów na miejsce, ogniem był objęty cały plac Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego, na którym znajdowały się budynki produkcyjne, wiaty magazynowe, składowisko surowców służących do produkcji (tworzywo sztuczne) oraz samochód dostawczy. Od kierownika produkcji otrzymano informację, że pracownicy podjęli próbę ugaszenia zarzewi ognia przed przyjazdem straży pożarnej przy użyciu  gaśnic proszkowych. W pierwszej fazie działań strażacy podali prądy wody z autodrabiny SD-37 i z przenośnego działka oraz w obronie znajdujących się w sąsiedztwie budynków. Przybywające na miejsce dodatkowe siły zostały skierowane do zbudowania czwartej linii gaśniczej, dokonując oskrzydlenia pożaru. Ze względu na niewystarczającą ilość wody ( a w późniejszej fazie działań brak wody) w sieci hydrantowej, dowódca akcji podjął decyzję o zadysponowaniu na miejsce zdarzenia kolejnych zastępów. Decyzja ta ułatwiła cykl dowożenia wody i ciągłego podawania środka gaśniczego i ostatecznie ugaszenie pożaru. W trakcie pożaru eksplodowały 2 butle 11 kg propan-butan. Na skutek oddziaływania wysokiej temperatury zawaleniu uległy stalowe konstrukcje dachu budynku produkcyjnego, zniszczeniu uległy wiaty przeznaczone na magazynowanie surowca. Powierzchnia pożaru 1.900m2. Po ugaszeniu pożaru na miejsce zadysponowano OSP Trzebiesławice w celu ponownego przelania pogorzeliska. W akcji gaśniczej brało udział 18 zastępów straży pożarnej / w tym 4 OSP/, zespół ratownictwa medycznego, policja, pogotowie energetyczne. Działania zakończono o godz.23.40.