Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

godz.13.51.Jaworzno, ul. Stefana Batorego. Wyciek benzolu koksowniczego z cysterny kolejowej.

2016.09.29
godz.13.51.Jaworzno, ul. Stefana Batorego. Wyciek benzolu koksowniczego z cysterny kolejowej.

Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, określeniu miejsca wycieku oraz rodzaju przewożonej substancji. Stwierdzono, że do wycieku doszło przez uszkodzoną rurę spustową. W cysternie znajdowało się 46 ton benzolu.

Na miejsce zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego z Katowic-Piotrowic. W celu uniknięcia zapłonu substancji, strażacy podali prąd piany pod wagon. W początkowej fazie wyciek został zatamowany pasem gumowym oraz taśmą klejącą. Równocześnie zostało wykonane uszynienie torowiska oraz odłączenie uszkodzonej cysterny od pozostałych wagonów. Ratownicy plutonu chemicznego uszczelnili rury oraz polecili dokręcenie zaworu dennego. Wyciek został zlikwidowany, a zebrana substancja przelana do cysterny. Cysterna została przekazana protokolarnie właścicielowi. W akcji ratowniczej wzięło udział 11 zastępów straży pożarnej ( w tym 2 OSP).Działania zakończono o godz.17.20.