Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Zatrucie tlenkiem węgla w przedszkolu w Mysłowicach

2016.11. 9
Zatrucie tlenkiem węgla w przedszkolu w Mysłowicach

Stanowisko Kierowania KM PSP, przyjęło zgłoszenie od Dyżurnego Pogotowia Ratunkowego o konieczności wykonania pomiaru na obecność tlenku węgla w budynku przedszkola. Pogotowie dostało informację o zasłabnięciu jednej osoby, pracującej w kuchni. Podczas interwencji zespołu ratownictwa medycznego, wystąpiły podobne objawy u drugiej osoby, która również pracowała w tym pomieszczeniu. Lekarz zdecydował o zabraniu poszkodowanych do szpitala, zarządzono również ewakuację przedszkola ( 55 dzieci oraz 17 pracowników), ponieważ istniało podejrzenie uwolnienia się tlenku węgla z instalacji. Działania zastępu PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przeprowadzeniu, wspólnie z personelem przedszkola, ewakuacji. W budynku przebywali także pracownicy firmy, którzy wykonywali prace przy instalacji gazowej. Strażacy wykonali detektorem, pomiar na obecność tlenku węgla oraz na obecność gazu ziemnego (urządzenie wykazało obecność gazu ziemnego w powietrzu). Ratownicy zakręcili główny zawór gazu w budynku, a cały budynek został przewietrzony. Zadysponowano na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego, który przebadał dzieci i personel przedszkola. Jedno z dzieci, z objawami podtrucia tlenkiem węgla, zostało zabrane do Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Po przewietrzeniu obiektu, ponownie uruchomiono piec centralnego ogrzewania (gazowy), stwierdzono podwyższone wartości tlenku węgla w jego pobliżu. Wydano decyzję o zakazie używania pieca do czasu naprawy. Na miejsce wezwani zostali kominiarze, w celu sprawdzenia wentylacji. W akcji ratowniczej brał udział 1 zastęp PSP, działania zakończono o godz.13.09.

 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne.Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić ,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • nie zasłaniać,przykrywać urządzeń grzewczych.
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów,oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
 • pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.


W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla .