Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Groźny czad. Wzrasta liczba osób podtrutych tlenkiem węgla

2016.11.14
Groźny czad. Wzrasta liczba osób podtrutych tlenkiem węgla

W czasie weekendu / od 11 do 13 listopada 2016r./ w województwie śląskim, Państwowa Straż Pożarna interweniowała 24 razy przy zdarzeniach związanych z uwolnieniem się tlenku węgla oraz 17 pożarach w budynkach mieszkalnych . Głównymi przyczynami wypadków była nieszczelność przewodów kominowych, niedrożność przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz nieprawidłowa eksploatacja pieców węglowych i piecyków gazowych, wśród pożarów dominują pożary sadzy w kominie. 
W zdarzeniach tych poszkodowane zostały 22 osoby (1 osoba w pożarze), w tym 8 dzieci. W Częstochowie doszło do dwóch wypadków śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla. Najpoważniejsze zdarzenia, w których podtrutych zostało w sumie 14 osób, miały miejsce w Mysłowicach, w dniach 11 i 13 listopada br. w obydwu przypadkach przyczyną podtruć było nieprawidłowe użytkowanie pieców węglowych.

 Od początku tzw. sezonu grzewczego tj. od 1 października 2016. do 13 listopada 2016r. Państwowa Straż Pożarna w woj. śląskim odnotowała 303 zdarzenia, w tym 124 pożary w budynkach mieszkalnych,  związane z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. W 62 przypadkach w mieszkaniach zadziałał czujnik tlenku węgla.
Ranne zostały  104 osoby, w tym 30 dzieci. 3 osoby poniosły śmierć.

 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne.Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić ,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • nie zasłaniać,przykrywać urządzeń grzewczych.
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów,oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
 • pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.


W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla .