Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Myszków. Zderzenie dwóch pociągów towarowych

2016.12. 2

godz.04.32. Myszków ul. Partyzantów. Stanowisko Kierowania KP PSP, przyjęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch pociągów w miejscowości Myszków. Natychmiast zadysponowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego z KM PSP w Częstochowie oraz ciężkie plutony gaśnicze. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej i wstępnym rozpoznaniu, ustalono że doszło do zderzenia dwóch pociągów towarowych, przez najechanie pociągu ze składem węgla (25 wagonów i elektrowóz) na skład cystern (16 wagonów i elektrowóz), przewożący olej opałowy. W składzie pociągu towarowego - cystern uszkodzeniu uległo 6 wagonów, ostatnia cysterna została rozszczelniona i doszło do wycieku oleju na torowisko i nasyp kolejowy. Zapaliła się także trawa na poboczu oraz miał, który spadł z wagonu. W wyniku zderzenia poszkodowany został maszynista elektrowozu, który najechał na tył cysterny. Ratownicy udzielili rannemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Drugi maszynista nie odniósł żadnych obrażeń.
W pierwszej fazie, działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru przy pomocy gaśnicy proszkowej, podaniu 3 prądów piany ciężkiej na długości ok.100m oraz zebraniu substancji ropopochodnej do pojemników (około 2,5 tony).  Z miejsca wypadku odholowano elektrowóz i 10 nieuszkodzonych wagonów cystern oraz skład nieuszkodzonych, 23 wagonów z miałem. Na miejscu pozostało 6 uszkodzonych wagonów cystern, uszkodzony elektrowóz i dwa zniszczone wagony- węglarki. Rozpoznanie przeprowadzone przez ratowników specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego na pozostałych, uszkodzonych cysternach na obecność substancji niebezpiecznych, wybuchowych nie wykazało zagrożenia, dokonano również pomiaru temperatury substancji w cysternach za pomocą pirometru.
Na miejscu powołano sztab akcji. Teren działań podzielony został na dwa odcinki bojowe. Pracownicy PKP uprzątnęli i przygotowali drugi tor do bezpiecznego dojazdu pustych cystern do miejsca przepompowania substancji. Przepompowywanie oleju z 4 cystern, zakończono w godzinach wieczornych. Przedstawiciel PKP podjął decyzje o nie przepompowaniu substancji z jednej z cystern, ze względu na brak uszkodzeń. Przepompowywanie prowadzone było przy użyciu: dwóch pomp zanurzeniowych, jednej pompy turbinowej oraz metodą nadciśnieniową przez sprężarkę śrubowa.
W dalszej fazie działań, pracownicy PKP przy użyciu specjalistycznego sprzętu, przystąpili do rozczepienia uszkodzonego składu cystern.

3 grudnia na miejscu pozostało 5 wagonów cystern (4 wagony puste,1 pełny), elektrowóz oraz 2 wagony węglarek. Działania, które prowadzili pracownicy PKP, polegały na usunięciu uszkodzonych składów z torowiska oraz naprawie trakcji elektrycznej. Na miejsce przybyła grupa ekspertów z PKP, policja, burmistrz miasta Myszkowa oraz przedstawiciele WIOŚ.
Po usunięciu z miejsca zdarzenia wszystkich wagonów kolejowych oraz sorpcji na torowisku i nasypie kolejowym, działania zostały zakończone a miejsce zdarzenia zostało przekazane przedstawicielowi PKP.
W akcji ratowniczej brało udział 46 zastępów straży pożarnej (w tym 8 z OSP).