Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Łutowiec (pow. myszkowski). 9 osób w tym 4 dzieci, zostało poszkodowanych w pożarze budynku jednorodzinnego, którego przyczyną była nieszczelność przewodu kominowego.

2016.12.18
Łutowiec (pow. myszkowski). 9 osób w tym 4 dzieci, zostało poszkodowanych w pożarze budynku jednorodzinnego, którego przyczyną była nieszczelność przewodu kominowego.

godz.01.37. Do pożaru doszło w pokoju na I piętrze od nieszczelnego przewodu kominowego.  W budynku przebywało w tym czasie 11 osób (4 dzieci i 7 dorosłych), wszystkie one opuściły dom przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Wśród ewakuowanych osób  był nieprzytomny mężczyzna którego z budynku wynieśli  pozostali członkowie rodziny .
Działania ratownicze strażaków, polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu źródła zasilania budynku, przeszukaniu całego domu i podaniu dwóch prądów wody do pomieszczenia na pierwszym piętrze (jeden prąd wody poprowadzono klatką schodową, drugi prąd wody podano przy użyciu drabiny przystawnej przez okno). Na miejsce przybyły 4 zespoły ratownictwa medycznego, który udzieliły pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie i zabrały pozostałe osoby ( w tym 4 dzieci w wieku od 1 roku do 11 lat), do szpitali na obserwację . Powierzchnia pożaru -20m2
W akcji ratowniczej brało udział 7 zastępów straży pożarnej ( w tym 4 OSP),pogotowie energetyczne, policja. Działania zakończono o godz.04.04.

Nieszczelne i niedrożne przewody kominowe to jedna z głównych przyczyn nie tylko pożarów w budynkach ,ale także zatruć tlenkiem węgla. Strażacy i kominiarze przypominają o obowiązku regularnego czyszczenia i przeglądów  instalacji  dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, przez uprawnionego kominiarza.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem), 
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 Wiecej informacji na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla.