Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Strażacy usuwali skutki silnych wiatrów i burz, które przeszły nad południową częścią województwa śląskiego.

2017.08. 4
Strażacy usuwali skutki silnych wiatrów i burz, które przeszły nad południową częścią województwa śląskiego.

Strażacy z województwa śląskiego prowadzili prawie 230 interwencji, związanych z usuwaniem skutków wichur i burz, które przeszły nad południową częścią województwa. W akcjach uczestniczyło 290 zastępów z jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Najwięcej interwencji zanotowano na terenie powiatów: bielskiego oraz m.Bielska Białej, cieszyńskiego, pszczyńskiego, wodzisławskiego.
W zdarzeniach rannych zostało 7 osób.
W powiecie żywieckim, gdzie na skutek silnego wiatru na jeziorze wywróciły się kajaki, strażacy uratowali z wody 4 osoby. W powiecie pszczyńskim strażacy pomogli 2 osobom znajdującym się na pontonie,które ze względu na niesprzyjące warunki nie potrafiły wrócić do brzegu.
Działania straży pożarnej polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg i linii energetycznych, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz usuwaniu elementów konstrukcji z uszkodzonych elewacji budynków.