Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Interwencje

Groźny czad 2018.07. 6 - Interwencje
Katastrofa budowlana w Sosnowcu 2018.02.11 - Interwencje