Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie

2017.10. 5

Z dniem 30 września 2017 roku, po 31 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne Komendant Powiatowy PSP w Będzinie bryg. Dariusz Zawadzki. Uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Powiatowego odbyła się 29 września na placu komendy. Z dniem 1 października, powierzyły obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie st. bryg. Adamowi Wilkowi, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Bytomiu.

Podziękowania za służbę, wzorową postawę, autorytet i profesjonalizm dla bryg. Dariusza Zawadzkiego oraz życzenia pomyślności i sukcesów w dalszej służbie st. bryg. Adamowi Wilkowi złożył Śląski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jacek Kleszczewski.