Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich

2017.10.16

Z dniem 14 października 2017 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich powołany został bryg. mgr inż. Andrzej Płóciniczak, dotychczas pełniący obowiązki zastępcy komendanta tej Jednostki. 

bryg. mgr inż. Andrzej Płóciniczak jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył również uzupełniające studia magisterskie w Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku - Białej.

W 1999 roku podjął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym. W kolejnych latach realizował zadania służbowe w wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym KM PSP w Katowicach zajmując kolejne stanowiska. Dodatkowo pełnił nieetatową funkcję Rzecznika Prasowego Komendanta Miejskiego  PSP w Katowicach. W trakcie służby w KM PSP w Katowicach, był zaangażowany w propagowanie profilaktyki przeciwpożarowej na terenie miasta Katowice realizując szereg programów dla dzieci, seniorów oraz szkoleń.
Wielokrotnie uczestniczył i dowodził w działaniach ratowniczych jako oficer operacyjny m.in. w pierwszej fazie działań po katastrofie budowlanej kamienicy przy ulicy Chopina w Katowicach w 2014 roku.
Od kwietnia 2017 roku rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Siemianowicach Śląskich, gdzie pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz  Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.