Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Szkolenie dowódców JRG, z zakresu rozwiązań technicznych autobusów elektrycznych Solaris w aspekcie prowadzenia działań ratowniczych

2017.12. 8

W grudniu 2017 roku, w Jaworznie zorganizowano trzydniowe szkolenie dla dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa śląskiego z zakresu trzech typów autobusów elektrycznych marki Solaris (9 metrowego, 12 metrowego i 18 metrowego), jeżdżących w jaworznickim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. Szkolenie prowadził przedstawiciel firmy Solaris Bus & Coach S.A.

Tematyka szkolenia obejmowała konstrukcję autobusów elektrycznych, wraz z rozmieszczeniem newralgicznych elementów instalacji wysokiego napięcia, a także sposobami zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu akcji ratowniczej, przy zdarzeniach z tego typu pojazdami. W ramach szkolenia dowódcy zapoznali się również z budową ładowarki pantografowej (przystankowej) oraz z nową halą PKM w Jaworznie (wyposażoną w ładowarki stacjonarne).

Było to już trzecie szkolenie na ten temat, organizowane przez firmę Solaris w Jaworznie. Podobne zorganizowano w 2015r. dla strażaków z PSP z Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Mysłowic oraz Sosnowca oraz październiku 2017r. dla strażaków PSP w Jaworznie.

PKM w Jaworznie po realizacji tegorocznego zamówienia będzie posiadał w swojej flocie 24 autobusy elektryczne, co stanowi ok. 40% wszystkich autobusów, a do 2020r. w planach ma zakup kolejnych 20 sztuk „elektryków” co skutkowało będzie, że autobusy elektryczne stanowiły będą 80% jaworznickiej floty autobusowej. Obecnie, autobusy jaworznickiego PKM, poza Jaworznem, jeżdżą na trasach do Katowic, przez Mysłowice oraz do Sosnowca.

opracowanie i zdjęcia: kpt. Marcin Ziemiański KM PSP w Jaworznie