Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

2017.12.22