Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

"Bezpieczne Ferie 2018"

2018.01.31

24 stycznia br. strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zorganizowali prelekcje dla rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu. Spotkanie poświęcone było tematyce bezpieczeństwa dzieci w czasie ferii zimowych - przedstawiono potencjalne zagrożenia i w jaki sposób ich uniknąć. Jak zachować gdy jesteśmy świadkami lub uczestnikami wpadnięcia do wody wskutek pęknięcia lodu. Omówiono również zagrożenia związane z tlenkiem węgla – prawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych, jak uchronić się przed zatruciem czadem - dlaczego warto zamontować czujnik tlenku węgla?