Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków

2018.02. 2

 

 

 

 

 

2 lutego 2018 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wręczyli akty powołania oraz powierzenia obowiązków.

- mł. bryg. Damianowi Krawczykowi powierzono pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Mikołowie.

 Akty powołania otrzymali:

- st. kpt. Sebastian Łukowicz na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Tychach,
- kpt. Zbigniew Gnacik na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej.

 

Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski „Przegląd Pożarniczy”