Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Bezpieczne ferie 2018. Pokazy na basenie "Skałka" w Świętochłowicach.

2018.02. 5

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w ramach akcji "Bezpieczne ferie 2018" zorganizowali 26 stycznia i 2 lutego 2018r. - wspólnie z Policją, Drużyną Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Świętochłowice oraz Ochotniczą Strażą Pożarną Świętochłowice - dwa spotkania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach oraz dla dzieci szkół podstawowych korzystających z półkolonii  zimowych. Spotkania poświęcone były tematyce bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych, przede wszystkim niebezpieczeństwa związane wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. W trakcie pokazów na "Skałce", dzieci dowiedziały się jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą chodzenie po zamarzniętych stawach i jakie podjąć działania w przypadku zauważenia osoby, która wpadła do wody. Strażacy zorganizowali także warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy.