Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

„Czad i ogień. Obudź czujność” – konkurs plastyczny w Piekarach Śląskich

2018.02. 6

Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich w grudniu 2017 roku ogłosił konkurs plastyczny w ramach kampanii społecznej MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!”, który był skierowany do dzieci klas I-III piekarskich szkół podstawowych. Konkurs patronatem objęła Pani Sława Umińska – Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Jego celem było promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie poprzez pobudzanie wrażliwości, a także wyobraźni plastycznej dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno oraz wyrażanie odczuć w formie plastycznej. Celem konkursu było również, poprzez prace uczniów wykonywane w swoich domach, zwrócenie uwagi dorosłym (rodzicom, krewnym) na zagrożenie jakie niesie tlenek węgla podczas trwającego sezonu grzewczego.

W konkursie udział wzięli uczniowie trzech piekarskich szkół – Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5, Miejskiej Szkoły Podstawowej  nr 9 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych. W pracach komisji oceniającej udział wzięli: funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 26 stycznia 2018 roku w Ośrodku Kultury Andaluzja, na które zaproszeni byli zwycięzcy oraz  uczniowie klas, wychowawcy, dyrekcja szkół i rodzice. Poza trojgiem laureatów, czworo uczniów odebrało dyplomy z wyróżnieniem. Cała siódemka zwycięzców konkursu otrzymała z rąk Pani prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej – Duraj oraz pełniącego obowiązki zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich mł. bryg. Adriana Patalonga, dyplomy oraz  nagrody, które przygotował Urząd Miasta Piekary Śląskie oraz Komenda Miejska PSP w Piekarach Śląskich. Rodzice trojga zwycięzców konkursu, dodatkowo odebrali nagrody w postaci czujników tlenku węgla, ufundowanych przez wojewodę śląskiego Pana Jarosława Wieczorka.

Po rozdaniu nagród dzieci miały możliwość wysłuchania prelekcji na temat zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zasad bezpieczeństwa podczas ferii  zimowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, którą wygłosili funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich. Po prelekcji uczniowie mogli spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy przy użyciu specjalnych fantomów, pod okiem ratowników medycznych z Komendy Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich.

opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski KM PSP w Piekarach Śląskich
zdjęcia: KM PSP w Piekarach Śląskich, Urząd Miasta Piekary Śląskie