Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

"Bezpieczny senior"

2018.02. 7

7 lutego 2018 roku w Miejskim Domu Kultury w Katowicach-Szopienicach odbyło się spotkanie z seniorami w ramach kampanii „Czad i Ogień. Obudź czujność”. Miało na celu przedstawienie zagrożeń związanych z ulatnianiem się tlenku węgla oraz zasad postępowania w przypadku pożaru. Spotkanie prowadzili funkcjonariusze z komendy miejskiej PSP oraz komendy miejskiej Policji w Katowicach. Policjanci przestrzegali seniorów przed oszustami i uczyli bezpiecznych zachowań w życiu codziennym.
Spotkanie to wpisuje się w ogólnopolską kampanię społeczną MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

 

Kilka porad, jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla lub pożaru:
- przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić,
- użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia do sprzedaży,
- zachować bezpieczną odległość przenośnych urządzeń grzewczych od mebli, firan i  innych przedmiotów palnych,
- nie przykrywać urządzeń grzewczych żadnymi przedmiotami,
- nie pozostawiać urządzeń bez dozoru, przed opuszczeniem mieszkania wyłączyć urządzenie z prądu,
- nie przeciążać instalacji nadmierną ilością podłączonych urządzeń,
- nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,
- często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
- nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

opracowanie: kpt. Mateusz Pyrzanowski KM PSP w Katowicach
zdjęcie: str. Krzysztof Puza KM PSP w Katowicach