Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Porozumienie w sprawie zasad współdziałania podmiotów KSRG z grupami regionalnymi GOPR - Grupą Beskidzką oraz GOPR - Grupą Jurajską.

2018.03.21

21 marca 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach podpisano porozumienie w sprawie zasad współdziałania podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z grupami regionalnymi GOPR - Grupą Beskidzką oraz GOPR - Grupą Jurajską. Porozumienie podpisał śląski komendant wojewódzki PSP bryg. Jacek Kleszczewski oraz prezes zarządu  Grupy Regionalnej GOPR – Grupa Beskidzka Szymon Malinowski i Jerzy Siodłak naczelnik Grupy GOPR. Ze strony GOPR – Grupy Jurajskiej porozumienie podpisali prezes zarządu Grupy Regionalnej GOPR Adam Kukla i naczelnik Grupy GOPR Robert Pilarczyk.

Porozumienie określa współpracę między innymi w zakresie wzajemnego informowania o zdarzeniach oraz działań podczas akcji ratowniczych, wymagających zastosowania podmiotów ratowniczych, sprzętu oraz podstawowych i specjalistycznych technik ratowniczych. Ponadto współpraca obejmować będzie organizowanie wspólnych szkoleń i ćwiczeń.