Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

„Ochrona przeciwpożarowa – Zakopane Wiosna 2018” międzynarodowe seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

2018.04. 5

„OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2018” to tytuł międzynarodowego seminarium szkoleniowego dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych osób zainteresowanych problematyką ochrony przeciwpożarowej, w którym wzięło udział wielu specjalistów z całego kraju, a także przedstawiciele tej tematyki zza granicy.

Seminarium, które odbyło sie w dniach od 22 do 25 marca 2018 roku, zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Katowicach, pod patronatem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Tradycyjnie miejscem obrad było Zakopane. Seminarium uroczyście otworzył Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Kleszczewski

Seminarium szkoleniowe „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2018”jest spotkaniem cyklicznym, organizowanym na bardzo szeroką skalę, mającą zasięg międzynarodowy. Skierowane jest nie tylko do rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i projektantów, ale także funkcjonariuszy pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP. W tegorocznym seminarium wzięło udział ponad 300 uczestników, m.in.: funkcjonariusze Komendy Głównej PSP, prelegenci ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, strażacy oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z całego kraju, przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej, projektanci, przedstawiciele firm z branży ochrony przeciwpożarowej, a także reprezentanci działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
z Włoch oraz Anglii.

Podczas trwania seminarium szkoleniowego poświęcono uwagę tematom dotyczącym szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, gdyż celem spotkania jest doskonalenie zawodowe uczestników oraz popularyzowanie zasad wiedzy technicznej. Na tegorocznym seminarium poruszono tematykę dotyczącą m.in.: stosowania metod inżynierii pożarowej w praktyce, technicznych środków ochrony przeciwpożarowej, zagranicznych rozwiązań w ochronie przeciwpożarowej.

Na prezentowanych wykładach nie zabrakło także informacji dotyczących innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej stosowanych w Anglii oraz we Włoszech. Przedstawiono między innymi analizę najtragiczniejszego w swoich skutkach pożaru wieżowca Grenfell Tower w Londynie oraz parkingu samochodowego w Liverpoolu.

Z roku na rok międzynarodowe seminarium szkoleniowe  „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ZAKOPANE WIOSNA 2018” cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno z powodu wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych tematów, jak również możliwości dyskusji i wymiany doświadczeń. Każdy z uczestników seminarium otrzymał dostęp do wersji elektronicznej wszystkich wykładów omówionych przez każdego z prelegentów.