Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

VII Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym

2018.04.18

17 kwietnia 2018 roku, na terenie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom VII Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym. Turniej jest przedsięwzięciem cyklicznym, organizowanym przez Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w którym bierze udział kilkuset uczniów z całej Polski, reprezentujących klasy o profilu mundurowym.  Jego celem jest promowanie wychowania patriotycznego wśród młodych ludzi oraz integracja środowisk związanych z edukacją i działaniami na rzecz bezpieczeństwa (klas o profilu mundurowym, przedstawicieli służb mundurowych, ośrodków akademickich, instytucji, przedsiębiorców oraz pasjonatów). Turniej służy wyłonieniu najlepszych uczestników reprezentujących szkołę średnią, realizującą przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa oraz przygotowującą potencjalnych kandydatów do pracy w służbach mundurowych.

W programie turnieju tegorocznej edycji przewidziane były konkurencje sprawdzające poziom wiedzy z zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa, a także konkurencje sprawnościowe (m.in. ekstremalny bieg z przeszkodami oraz strzelanie).

W trakcie uroczystości zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup wręczył nagrodę dla zwycięzcy w konkurencji Rozwinięcie gaśnicze”, którą otrzymał Damian Paluch z Zespołu Szkół Zawodowych HTS SA w Krakowie.

W uroczystości wzięli udział mi.in.: posłowie na Sejm RP, komendant wojewódzki policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Marek Majoch, Dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Katowicach płk Tomasz Białas oraz komendant miejski PSP w Dąbrowie Górniczej kpt. Zbigniew Gnacik i komendant miejski PSP w Siemianowicach Śląskich bryg. Rafał Świerczek.