Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2018.05. 2

2 maja 2018 roku na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Przy dźwiękach Hymnu Narodowego nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej.
Następnie, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz odczytał list komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, skierowany do strażaków i pracowników cywilnych, w którym komendant główny napisał  „W dniu dzisiejszym, podczas zmiany służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ma miejsce uroczyste podniesienie flagi państwowej. Chcemy w ten sposób uczcić, jako formacja, to patriotyczne święto wszystkich Polaków. Chcemy też symbolicznie podkreślić, że barwy narodowe są ważne dla naszej służby oraz pokazać ścisły związek pomiędzy ofiarnością strażaków, a Ojczyzną i dobrem wspólnym”.

Po uroczystym apelu w komendzie wojewódzkiej, zastępca śląskiego komendanta PSP  st. bryg. Bogdan Jędrocha wziął udział w orgaznizowanym przez wojewodę śląskiego uroczystym podniesieniu flagi państwowej pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.

2 maja obchodzony uroczyście Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Święto zostało wprowadzone nowelą ustawy z 20 lutego 2004 roku o godle, barwach i hymnie RP. Wcześniej Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 roku ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego.

 poradnik "Hymn Polski"