Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka

2018.05. 4