Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Nadanie sztandaru dla Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej połączone z obchodami Dnia Strażaka

2018.05.25

23 maja 2018 roku po raz pierwszy w historii Zawodowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej otrzymała sztandar, ufundowany przez Komitet Ufundowania Sztandaru, na czele którego stanęła prezydent Miasta Ruda Śląska Pani Grażyna Dziedzic. Uroczystość poprzedziła msza święta odprawiona w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Rudzie Śląskiej, podczas której sztandar poświęcił biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej ks. bp. Adam Wodarczyk oraz zastępca biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Henryk Reske.

Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów na plac przed Urzędem Miasta, gdzie dowódca uroczystości złożył meldunek zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Markowi Jasińskiemu, który dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie komendant miejski PSP w Rudzie Śląskiej przywitał przybyłych na uroczystość gości oraz przedstawił historię straży pożarnej na terenie Rudy Śląskiej. Przekazanie sztandaru poprzedziło wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz wpisy do księgi pamiątkowej. Wbicia gwoździ oraz wpisów do księgi dokonali między innymi: zastępca komendanta głównego PSP w imieniu ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, śląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Mejer, komendant miejski PSP w Rudzie Śląskiej mł. bryg. Andrzej Małysiak. Po wpisach do księgi pamiątkowej odbyła się ceremonia przekazania sztandaru. W imieniu ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, komendantowi miejskiemu PSP w Rudzie Śląskiej mł. bryg. Andrzejowi Małysiakowi sztandar wręczył zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński. Następnie radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska wręczyła złotą „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”,  przyznaną Komendzie Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej. Nadanie sztandaru i odznaczenia uczczono strzałami wiwatowymi oddanymi przez Artylerzystów Czarnoprochowych Działonu Zabrzańskiego.

W dalszej części uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał komendant miejski PSP w Rudzie Śląskiej, mł. bryg. Andrzej Małysiak. Wręczono również medale za długoletnią służbę, odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaki „Strażak Wzorowy”. Ponadto wręczono dyplomy i nagrodę Komendanta Głównego PSP. Dodatkowo 10 strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Podczas uroczystości Komendant Miejski PSP w Rudzie Śląskiej odczytał skierowane do niego życzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, którą zamknęły pojazdy pożarnicze Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej. „Warszawiankę” do defilady zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza pod batutą kapelmistrza majora Straży Granicznej Leszka Mieczkowskiego, która wykonała następnie pokaz musztry paradnej.

W uroczystości uczestniczyły kompanie honorowe: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej wraz z pocztami sztandarowymi, a także poczty sztandarowe towarzyszące.

 

opracowanie: mł. bryg. Paweł Skwira KM PSP w Rudzie Śląskiej
zdjęcia: asp. Piotr Nocoń KM PSP w Rudzie Śląskiej