Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

„Kręci mnie bezpieczeństwo” na pikniku rodzinnym w Piekarach Śląskich

2018.05.29

24 maja bieżącego roku na terenie Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich zorganizowano piknik rodzinny, który był podsumowaniem akcji edukacyjnej Fundacji „Możesz Lepiej”, dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i seniorów. Kulminacyjnym punktem pikniku było bicie rekordu Polski w długości łańcucha osób, posiadających odblaski.

W biciu rekordu wzięło udział ponad 1300 dzieci z piekarskich szkół, ich opiekunowie oraz seniorzy. Bicie rekordu wymagało długich przygotowań, co stworzyło okazję do zorganizowania dzieciom i ich opiekunom ciekawych atrakcji. Na terenie Kopca Wyzwolenia stoiska tematyczne zorganizowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich, straż miejska w Piekarach Śląskich, piekarski oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także żołnierze 6 batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich w ramach akcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” zorganizowali stanowisko, na którym dzieci, pod nadzorem ratownika medycznego, miały okazję do spróbowania swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy. Spotkanie z dziećmi było również okazją do przekazania treści dotyczących bezpieczeństwa takich jak: zasady używania numerów alarmowych, bezpieczne formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz zagrożenia wynikające z pożarów traw. Dodatkowo funkcjonariusze piekarskiej komendy popularyzowali służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej poprzez prezentację samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego.

W organizację wydarzenia zaangażowany był Urząd Miasta Piekary Śląskie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich, piekarski oddział WOPR oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Gąsowski KM PSP w Piekarach Śląskich