Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Uczennice ze Śląska, laureatkami konkursu plastycznego 2018 Państwowej Straży Pożarnej

2018.06.28

Rozstrzygnięcie konkursów kalendarzowych PSP 2018 z udziałem Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, odbyło się 30 maja 2018 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Warszawie.
Informacja o konkursach zamieszczone były na kalendarzach plakatowych, które strażacy przekazywali do szkół w całym Kraju.

Na konkurs pn.:  „Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie” nadesłano łącznie 2.665 prac plastycznych. Najładniejsze prace wybierały dzieci wraz z pedagogiem, zaproszeni goście oraz jury. Wyłoniono pięciu laureatów, wśród których dwoje to uczennice szkół z terenu województwa śląskiego.
22 czerwca 2018 roku  w trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego wręczono  laureatkom konkursu nagrody.

Laureatką II miejsca została Wiktoria Kajdańska, uczennica Szkoły Podstawowej w Niegowonicach (gmina Łazy, powiat zawierciański). Dyplom oraz nagrody w imieniu Komendanta Głównego PSP, wręczył Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu  bryg. Artur Łągiewka

Laureatką III miejsca została Aleksandra Jach, uczennica Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach - . Nagrodę oraz list gratulacyjny, w imieniu Komendanta Głównego PSP, wręczył Komendant Miejski PSP w Katowicach mł. bryg. Arkadiusz Korzeniewski

Więcej informacji o rozstrzygniętych konkursach PSP 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom.