Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ćwiczenia przeciwpowodziowe w województwie śląskim

2018.06.27

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach zorganizowała i przeprowadziła w maju i czerwcu br., cykl  ćwiczeń o tematyce obejmującej zakresem zwalczanie skutków wystąpienia powodzi oraz przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu ze szczególnym uwzględnieniem wypompowywania wody z zalanych terenów, uszczelniania i podwyższania korony wałów a także ewakuacji osób z terenów odciętych lub trudnodostępnych. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie 10 powiatów, jako kryterium wyboru przyjęto zagrożenia poszczególnych miejsc, wynikające z „Analizy zagrożeń powodziowych dla województwa śląskiego” oraz doświadczenia związane z zdarzeniami, które miały miejsce w minionych latach (np. powódź w 2010 roku).

W ćwiczeniach brały udział siły i środki z 26 powiatów (łącznie ponad 700 strażaków PSP i OSP) oraz kompania specjalna przeciwpowodziowa ewakuacyjna podporządkowania Batalionu Centralnego Odwodu Operacyjnego.