Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Mikołowie

2018.07. 1

Z dniem 1 lipca 2018 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Mikołowie powołany został bryg. mgr inż. Arkadiusz Kosma, dotychczas pełniący obowiązki zastępcy komendanta.

 

Pan bryg. mgr inż. Arkadiusz Kosma jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, ukończył także Politechnikę Śląską w Gliwicach na Wydziale Organizacji i Zarządzania.
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 2000 roku w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, następnie od 2007 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Mikołowie, gdzie od 5 grudnia 2017 roku pełnił obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego PSP.

Bryg. Arkadiusz Kosma od wielu lat angażuje się w pracę z młodzieżą. Jest wykładowcą i członkiem komisji egzaminacyjnych na współorganizowanych przez komendę, obozach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także pomysłodawcą szeregu ciekawych form zajęć edukacyjnych dla dzieci podczas corocznej spartakiady przedszkolaków miasta Mikołowa.

Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.