Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu

2018.07. 2

Z dniem 2 lipca 2018 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu powołany został mł. bryg. mgr inż. Artur Szymanek, dotychczas pełniący obowiązki zastępcy komendanta.

Pan mł. bryg. mgr inż. Artur Szymanek służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni od 1998 r. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera pożarnictwa w roku 2005. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Polonijnej w Częstochowie w zakresie przygotowania pedagogicznego.  

Po uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa w 2002 roku służbę rozpoczął w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie na stanowisku dowódcy sekcji,
a następnie wykładowcy. Ostatnie kilka lat  pełnił ją na stanowisku Kierownika Zespołu Przedmiotowego. Od 1stycznia 2018 r. mł. bryg. Artur Szymanek pełnił obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, .