Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Szkolenia kierowców i stermotorzystów w ramach projektu „Bezpieczne Pogranicze”

2018.07.30

Projekt „Bezpieczne Pogranicze” to wspólne polsko – czeskie przedsięwzięcie, w które zaangażowanych jest 5 czeskich (Liberec, Pardubice, Ołomuniec, Ostrawa, Hradec Kralove) oraz 3  polskie Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (Katowice, Opole, Wrocław).

Przedsięwzięcie, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, obejmuje realizację zakupów sprzętu oraz wspólne, transgraniczne szkolenia i ćwiczenia w 6 obszarach tematycznych:

 

  1. System komunikacji, wymiany informacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
  2. System współpracy przy pożarach.
  3. System współpracy w ramach ratownictwa wodnego oraz powodziowego.
  4. Wypadki komunikacyjne.
  5. System współpracy przy ratownictwie technicznym i ochronie środowiska.
  6. Analiza i ocena obecnego stanu współpracy służb i instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo na pograniczu.

Ponadto w ramach realizacji projektu zaplanowano panele ekspertów w zakresie identyfikacji obszarów problemowych oraz podsumowania dobrych praktyk, konferencje oraz działania promocyjne, w tym działania edukacyjne dla turystów oraz mieszkańców pogranicza.

W ostatnich dniach zakończono realizację dwóch szkoleń specjalistycznych dedykowanych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W ramach 18 edycji szkolenia 216 strażaków – kierowców samochodów pożarniczych mogło doskonalić swoje umiejętności w zakresie bezpiecznej jazdy pojazdem uprzywilejowanym. Szkolenie obejmowało m.in.: symulację dachowania, jazdę slalomem po płycie poślizgowej, hamowanie z ABS na śliskiej nawierzchni – na wprost oraz hamowanie połączone z omijaniem przeszkody, przejazd zakrętu ze zmieniającą się nawierzchnią, awaryjną zmianę pasa ruchu. W dwóch edycjach tego szkolenia uczestniczyli partnerzy z Czech- przedstawiciele Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.                

W dniu 24 lipca 2018 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie - Koźlu zakończyli i podsumowali realizację szkolenia stermotorzystów.
W ramach 3 edycji tych szkoleń 60 funkcjonariuszy PSP miało możliwość zdobycia patentu żeglarskiego. Zakres szkolenia obejmował przepisy żeglugi śródlądowej, locję śródlądową, podstawy teorii prowadzenia statku, charakterystykę statków żeglugi śródlądowej, zagadnienia bhp oraz zajęcia praktyczne, które realizowane były na jeziorze Łąka (powiat pszczyński).