Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach

2018.08. 1

Z dniem 1 sierpnia 2018 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach powołany został bryg. mgr Adam Lachowicz, dotychczas pełniący obowiązki zastępcy komendanta tej jednostki.

Pan bryg. mgr Adam Lachowicz służbę rozpoczął w 1994 roku w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. W trakcie służby ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim na kierunku mechanicznym, a następnie przeszkolenie zawodowe w formie studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ponadto ukończył Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, studia podyplomowe w zakresie zajmowania przez strażaków stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w SGSP w Warszawie oraz studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, z zakresu zarządzania.

Zajmując kolejno stanowiska służbowe, w 2006 roku został mianowany na stawisko dowódcy jednostki ratowniczo - gaśniczej w Pyskowicach, w Komendzie Miejskiej PSP w Gliwicach. Od 1 marca 2018 rokubryg. mgr Adamowi Lachowiczowi powierzono obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP w Tarnowskich Górach.

Wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, między innymi podczas powodzi w Raciborzu w 1997 roku oraz powodzi na terenie powiatu gliwickiego w 2010 roku.

Odznaczony: Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.