Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ćwiczenia zgrywające w Piekarach Śląskich

2018.08. 2

17, 19 oraz 24 lipca w Piekarach Śląskich, w pobliżu naturalnego zbiornika wodnego na terenie dzielnicy Brzeziny Śląskie, odbyły się ćwiczenia zgrywające dla strażaków z jednostki ratowniczo – gaśniczej oraz druhów jednostek ochotniczych (OSP Brzeziny Śląskie oraz OSP Dąbrówka Wielka). Ćwiczenia zorganizowała komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, w celu doskonalenia umiejętności organizacji zaopatrzenia wodnego, poprzez budowę stanowisk wodnych oraz magistral tłocznych i przetłaczania wody na większe odległości.

Przeprowadzone ćwiczenia były okazją do wypróbowania potencjału sprzętowego, przydatnego przy tego typu działaniach, znajdującego się na terenie powiatu piekarskiego, a także doskonalenia umiejętności kadry dowódczej jednostki ratowniczo – gaśniczej w zakresie organizacji łączności na miejscu zdarzenia.

Jednym z elementów ćwiczeń było wykorzystanie w działaniach do budowy zaopatrzenia wodnego przenośnego zbiornika stelażowego na wodę o pojemności 13m3. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były zajęciami teoretycznymi w formie gry sztabowej przeprowadzonymi dla strażaków piekarskiej jednostki ratowniczo – gaśniczej, podczas których mieli możliwość doskonalenia wiedzy w zakresie metod organizacji zaopatrzenia wodnego, doboru sposobu rozwinięcia linii wężowych oraz organizacji łączności na miejscu działań ratowniczo – gaśniczych.
17 lipca wraz z piekarskimi strażakami, ćwiczyli strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno – nurkowego z komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, co umożliwiło doskonalenie wzajemnej współpracy podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Wspólne ćwiczenia były również okazją do doskonalenia umiejętności piekarskich strażaków w zakresie ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Gąsowski KM PSP w Piekarach Śląskich
Zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong, st. asp. Piotr Warchał KM PSP w Piekarach Śląskich