Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Konkurs plastyczny pod nazwą "Czad i ogień.Obudź czujność."

2018.10. 8

Gala wręczenia nagród w związku z konkursem plastycznym pod nazwą „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz etapem powiatowym konkursu w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich we wrześniu 2018 roku ogłosił konkurs plastyczny pod nazwą „Czad i ogień. Obudź czujność”. Konkurs pod patronatem Prezydent Miasta Piekary Śląskie, skierowany był do dzieci klas I-III piekarskich szkół podstawowych. Jego celem było promowanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie tlenek węgla poprzez pobudzanie wrażliwości, a także wyobraźni plastycznej dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno oraz wyrażanie odczuć w formie plastycznej. Ponadto, poprzez dzieci wykonujące prace w swoich domach, celem konkursu było także, zwrócenie uwagi na te zagadnienia dorosłych (rodziców, krewnych).

2 października w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich miał miejsce etap powiatowy konkursu wiedzy w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięli w nim udział uczniowie piekarskich szkół podstawowych. Etap powiatowy składał się z części pisemnej oraz ustnej, do której zakwalifikowało się pięciu uczniów z najwyższą ilością punktów w teście.

Uroczyste wręczenie nagród w obu konkursach nastąpiło po zakończeniu prac komisji egzaminacyjnej turnieju wiedzy pożarniczej. Ośmioro laureatów konkursu plastycznego oraz trzech zwycięzców turnieju wiedzy z rąk Pani Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej – Duraj oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich bryg. Tomasza Dziechciarza otrzymała dyplomy oraz nagrody, które przygotował Urząd Miasta Piekary Śląskie oraz Komenda Miejska PSP w Piekarach Śląskich.

Po rozdaniu nagród dzieci miały możliwość wysłuchać prelekcji dotyczącej tlenku węgla, zasad korzystania z numeru alarmowego 112 oraz zasad bezpieczeństwa w okresie jesienno-zimowym, którą wygłosili funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich. Po prelekcji uczniowie mieli możliwość, pod okiem ratowników medycznych komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy przy użyciu fantomów. Ponadto strażacy popularyzowali służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej prezentując sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie i wyposażenie osobiste strażaków.

 

opracowanie tekstu: mł. bryg. Marcin Gąsowski KM PSP w Piekarach Śląskich

zdjęcia: mł. bryg. Adrian Patalong KM PSP w Piekarach Śląskich