Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Przekazanie samochodów jednostkom OSP

2018.10.10

6 października 2018 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa 140-lecia OSP Racibórz Brzezie, będącej jednostką działającą w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku p.o. zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Adamowi Wilk przez dowódcę uroczystości kpt. Mateusza Wyrba.

Obchody jubileuszu, które miały miejsce na terenie raciborskiego OSP, połączono z przekazaniem i poświęceniem nowego samochodu pożarniczego GBA 4,5/30 na podwoziu MAN. Zakup został sfinansowany ze środków: KSRG w wysokości 350 tys. zł, Prezydenta Miasta Raciborza w wysokości 350 tys. zł oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 99,5 tys. zł. Łączna kwota środków przeznaczonych na zakup samochodu wynosi 799,5 tys. zł. Pojazd został poświęcony przez ks. Józefa Gawliczka i o. Marcelego Dębskiego.

W wydarzeniu brali również udział parlamentarzyści, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, władze samorządowe, przedstawiciele jednostek OSP z Raciborza i powiatu. 

Zwieńczeniem jubileuszu były nocne zawody, w których uczestniczyli także strażacy z Republiki Czeskiej. Program zawierał m.in. pokazy ratownictwa technicznego, strażacki tor przeszkód dla dzieci
i rodziców, pokazy modeli latających oraz występy dzieci ze szkoły podstawowej.

 

6 października 2018 roku, na terenie stadionu sportowego "Azotania" w Jaworznie, odbyły się zawody sportowo – pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na szczeblu powiatowym. Podczas imprezy odbyło się również uroczyste przekazanie nowych samochodów pożarniczych jednostkom OSP.

W zmaganiach wzięły udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Jaworzna, tj. 11 drużyn, w tym 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Uczestnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: musztra, ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza z przeszkodami.

Swoją obecnością zawody uświetnili m.in. zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha, Prezydent Miasta Jaworzna wraz z zastępcą oraz Komendant Miejski PSP w Jaworznie. Po zakończeniu zawodów odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionych samochodów pożarniczych jednostkom OSP. Prezydent miasta Jaworzna wraz z zastępcą przekazali średnie samochody gaśnicze dla OSP Dąbrowa Narodowa oraz OSP Byczyna (sfinansowane przez Prezydenta Miasta w kwocie 385,970 tys. zł, Wojewodę Śląskiego w kwocie 100 tys. zł. oraz KSRG 300 tys. zł na każdy pojazd), lekki samochód gaśniczy dla OSP Osiedle Stałe (sfinansowany przez Prezydenta Miasta w kwocie 216,234 tys. zł) oraz lekki samochód kwatermistrzowski dla OSP Jeleń (sfinansowany przez Prezydenta Miasta w kwocie 140 tys. zł).

 Szczegółowe wyniki czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie.

 

 

Zdjęcia: KM PSP w Raciborzu, KM PSP w Jaworznie