Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Uroczyste przekazanie samochodu OSP Czarnuchowice

2018.10.17

17 października 2018 roku odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowo zakupionego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA (3,5/27/5 MAN) w OSP Czarnuchowice, jednostce działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku p.o. Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Adamowi Wilkowi przez dowódcę uroczystości asp. Adama Patalonga.
W uroczystości udział wzięli: radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Starosta Bieruńsko-Lędziński, Burmistrz Miasta Bierunia, przedstawiciele jednostek OSP z Bierunia i powiatu bieruńsko - lędzińskiego. Poświecenia pojazdu dokonał Kapelan Wojewódzki Strażaków ks. Michał Palowski.

Koszt zakupu samochodu wyniósł ponad 813  tyś, został sfinansowany ze środków: KSRG (w kwocie 250 tys. zł.), Burmistrza Miasta Bieruń (w kwocie 413,645 tys. zł.) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w kwocie 150 tys. zł.).