Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ćwiczenia na zalewie „Dziećkowice”

2018.10.25

W dniach 20-21 października 2018 roku, na zalewie „Dziećkowice” w miejscowościach Imielin i Chełm Śląski odbyły się wspólne ćwiczenia jednostek PSP i OSP z Wojewódzką Formacją Obrony Cywilnej w Katowicach - Plutonem Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego oraz grupami operacyjnymi Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w ćwiczeniach udział wzięły zastępy Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej z JRG Bytom, zastęp z łodzią z JRG Tychy i zastęp z OSP Czarnuchowice wyposażony w pojazd typu „Wszędołaz” oraz urządzenie do workowania piasku.
Tematem ćwiczeń było ratownictwo i ewakuacja ludzi z obszarów zagrożonych powodzią. Zajęcia obejmowały między innymi zasady budowy i wzmacniania obwałowań przy pomocy worków z piaskiem, a także techniki wzmacniania i podwyższania wałów przeciwpowodziowych.

opracowanie: KM PSP w Tychach
zdjęcie: Aleksandra Mosler