Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu

2018.11.13

13 listopada 2018 roku w Bytomiu przy ul. Łużyckiej, odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystego apelu przyjął zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup.

Akt Erekcyjny podpisali zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, śląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, komendant miejski PSP w Bytomiu bryg. Mirosław Synowiec oraz Paweł  Chalecki wiceprezes firmy „Dombud”, będącej generalnym wykonawcą projektu.
Następnie honorowi goście dokonali wmurowania kamienia węgielnego. Budowę poświecili krajowy kapelan strażaków wyznania ewangelicko-augsburskiego st. kpt. ks. Adam Glajcar, kapelan strażaków wyznania rzymsko-katolickiego ks. Michał Palowski oraz kapelan strażaków diecezji gliwickiej ks. Piotr Faliński. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosili Poseł na Sejm RP Wojciech Szarama, zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup, który odczytał okolicznościowy list Komendanta Głównego PSP oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który w swoim wystąpieniu stwierdził – „… To państwo, drodzy strażacy, stanowicie fundament i tę podstawę zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, jesteście na każde wezwanie, o każdej porze dnia i nocy. W tym miejscu zawsze należą się wam ogromne podziękowania. Ale do tego, byście mogli tą służbę pełnić godnie i profesjonalnie – tak jak to robicie – potrzebujecie nowoczesnej, bardzo dobrej infrastruktury i taka infrastruktura stanie w Bytomiu. …”

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście posadzili „Dąb Niepodległości” i wpisali się do księgi pamiątkowej.

Obecnie Komenda Miejska PSP w Bytomiu mieści się w kompleksie zbudowanym na przełomie XIX i XX wieku. Rozwój pożarnictwa, wieloletnie użytkowanie, urbanizacja oraz wpływ eksploatacji górniczej sprawiły, że siedziba nie spełnia minimalnych standardów nie tylko w zakresie socjalnym ale również lokalizacyjnym. Nowobudowana strażnica ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz polepszenie warunków pełnienia służby przez bytomskich strażaków. W obiekcie o powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 3.700 m2  przewidziano pomieszczenia komendy, JRG, 18 stanowisk garażowych oraz miejsce dla zintegrowanego stanowisko kierowania.

Nowa strażnica zaprojektowana jest w konwencji nawiązującej do historii pożarnictwa, z wieżą ćwiczeń (tzw. wspinalnią). Wykończona będzie elewacją z cegły, nawiązującą do industrialnego charakteru miasta Bytom. Ponadto obiekt będzie spełniał także wymagania stawiane budynkom w zakresie termoizolacyjności, co bezpośrednio przełoży się nie tylko na ograniczenie kosztów utrzymania jednostki, ale także ograniczy zużycie energii co z pewnością będzie z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2020 roku. Całkowity koszt budowy wyniesie około 26 mln zł. w tym:
- 23.171.000 zł. – z ustawy modernizacyjnej,
- 2.511.000 zł - z budżetu państwa przekazane przez wojewodę śląskiego,
- 147.000 zł. – środki miasta Bytom.

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
List Komendanta Głównego PSP
List Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach 

 

zdjęcia: mł. asp. Daniel Czornyj KM PSP w Bytomiu