Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Spotkanie w sprawie organizacji COP24 w Katowicach

2018.11.27

W sobotę, 24 listopada 2018 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się spotkanie międzyresortowego zespołu ds. organizacji 24 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), organizowanej przez Ministerstwo Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie przebiegu wydarzenia oraz władz samorządowych. Państwową Straż Pożarną reprezentowali komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wraz z zastępcą st. bryg. Arkadiuszem Biskupem oraz śląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski.
W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane z organizacją, logistyką oraz zabezpieczeniem  konferencji COP24. Uczestnicy spotkania przeprowadzili także wizytację terenu Konferencji.

Wcześniej odbyło się spotkanie szefów służb Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa z przedstawicielami ONZ odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo podczas COP24, w trakcie którego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Policją, a ONZ.

 zdjęcia: Policja Śląska