Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego PSP w JRG 1 w Częstochowie

2018.12.25

24 grudnia 2018 roku zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup, któremu towarzyszył zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk, złożyli wizytę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Częstochowie. W trakcie spotkania z kierownictwem komendy oraz załogą, zastępca Komendanta Głównego przedstawił sprawy bieżące oraz zamierzenia na przyszły rok. Wizyta była także doskonałą okazją do złożenia podziękowań strażakom, którzy zabezpieczali szczyt klimatyczny COP24. Następnie komendanci złożyli strażakom życzenia świąteczne i noworoczne.