Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Defibrylator dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach

2019.01.30

W ramach współpracy, zarząd ArcelorMittal Poland S.A. o/Dąbrowa Górnicza wraz z Komendantem SOP, przekazał na ręce Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Kleszczewskiego sprzęt medyczny - defibrylator. Jest to urządzenie, które oddziałuje na mięsień sercowy impulsem/impulsami prądu o odpowiednio dużej energii. Celem tego procesu jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy.

Defibrylator będzie dostępny całodobowo w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 36. 

Dzięki pozyskaniu defibrylatora, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach przyłączyła się do inicjatywy „Ratuj z sercem”, zwaną również Mapą AED. Inicjatywa realizowana jest przez POLKARD oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej jako program PAD (Public Access Defibrillation), czyli powszechnego dostępu do defibrylacji, którego celem jest wyszukanie/odnalezienie istniejących w Polsce defibrylatorów i umieszczenie ich na jednej mapie. Powszechny dostęp do defibrylacji to idea, która mówi, że wyposażanie znacznej ilości miejsc publicznych i prywatnych w AED może przyspieszyć czas i poprawić skuteczność pierwszej pomocy, a w ogólnym rozrachunku - zwiększyć bezpieczeństwo społeczeństwa. Program działa od 2009 roku i jego pierwsza część objęła swoim zasięgiem województwo śląskie.