Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Przekazanie sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu powiatu wodzisławskiego

2019.02. 4

1 lutego 2019 roku podczas uroczystego apelu w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim przekazano jednostkom ochotniczych straży pożarnych, z terenu powiatu wodzisławskiego, samochody pożarnicze oraz sprzęt specjalistyczny.

Dwa samochody, zakupione pod koniec 2018 roku dzięki dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości oraz samorządów miasta Radlin i Gminy Gorzyce, trafiły do jednostek OSP Głożyny i OSP Gorzyce.

W trakcie uroczystości przekazano także - użytkowany przez ostatnie lata w jednostce OSP Gorzyce - ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Trafił on do jednostki OSP Witów w powiecie zawierciańskim.
Ponadto jednostki OSP Głożyny i OSP Biertułtowy otrzymały kamery termowizyjne, sprzęt oświetleniowy i detektory energii elektrycznej.

W dalszej części apelu uhonorowano zasługi st. bryg. Jacka Kleszczewskiego - Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Pana Michała Wosia - Członka Zarządu Województwa Śląskiego odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej powiatu wodzisławskiego”. Odznaczenia te nadane zostały przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wodzisławiu Śląskim.

W uroczystości udział wzięli między innymi:

  • Poseł na Sejm RP Teresa Glenc,
  • Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kleszczewski,
  • Członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś,
  • Radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewa Gawęda,
  • Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń,
  • Wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk,
  • Wójt Gminy Irządze Jan Molenda,
  • Z-ca Burmistrza Radlina Zbigniew Podleśny,
  • komendanci powiatowi i miejscy PSP z sąsiadujących powiatów,
  • szefowie służb, inspekcji współdziałających z Państwową Strażą Pożarną.

 

Opracowanie: KW PSP w Katowicach, KM PSP w Wodzisławiu Ślaskim

Zdjęcia: KM PSP w Wodzisławiu Śląskim